stand for ukraine
PomocUkraina.Centrum

Centrum Pomocy Ukrainie, pomoc medyczna i humanitarna dla Ukrainy

Pomóż Centrum Ukrainy jest prywatną inicjatywą międzynarodową, niepowiązaną ani od organów rządowych, którymi się zajmuje zbieranie funduszy e podstawowe potrzeby ukraińskiej sytuacji nadzwyczajnej.

Z Włoch istnieje możliwość przekazania darowizny przelewem bankowym, które zostaną wykorzystane na zakup produktów medycznych i artykułów pierwszej potrzeby, które zostaną wysłane za pośrednictwem sieci wolontariuszy na Ukrainie.

Dane bankowe można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia (https://helpukraine.center/).

Zakupione towary są następnie wysyłane do najbardziej dotkniętych regionów Ukrainy i dystrybuowane dzięki wsparciu ukraińskiej armii, ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Reintegracji Czasowo Okupowanych Terytoriów i innych wolontariackich stowarzyszeń działających na terytorium Ukrainy.

 

Zobacz także:  Razom, międzynarodowa zbiórka dla Ukrainy