stand for ukraine
weterani galaktyki na Ukrainie

Fundacja Galaxy Vets, zbiórka pieniędzy na pomoc zwierzętom i weterynarzom na Ukrainie

Fundacja Galaxy Vets jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym czołowych lekarzy weterynarii pomoc zwierzętom i wsparcie dla lekarzy weterynarii na obszarach dotkniętych wojną lub klęskami żywiołowymi.

Od wiosny 2022 roku, po inwazji rosyjskiej, aktywowali m.in zbieranie funduszy aby pomóc tysiącom zwierząt pozostawionych bez dachu nad głową i bardzo potrzebujących pożywienia i opieki. Fundacja Galaxy Vets zdołała nieść pomoc schroniska na Ukrainie To jest gwarantowane bezpłatne konsultacje weterynaryjne za opiekę nad zwierzętami na Ukrainie.

Barbarzyńska wojna rosyjska zabiła już tysiące zwierząt, a także rannych i pozostawionych bez schronienia, opieki i pożywienia. Fundacja Galaxy Vets stara się nieść pomoc i wsparcie ukraińskim lekarzom weterynarii, którzy w ostatnich miesiącach naprawdę zobaczyli prawdziwe oblicze zła i przemocy.

Weterynarze fundacji to wolontariusze z całego świata, którzy nawet zdalnie mogą pomagać swoim ukraińskim kolegom, poświęcając część swojego czasu na działalność charytatywną i wspierającą.

Kolejną godną uwagi inicjatywą jest zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji im wsparcie psychologiczne dla lekarzy weterynarii przebywał na Ukrainie i znajdował się pod silną presją psychologiczną.

Jak pomóc Fundacji Galaxy Vets

Możesz przekazać datki na rzecz fundacji Galaxy Vets Foundation za pośrednictwem PayPal lub karty kredytowej na jej stronie internetowej: https://galaxyvets.foundation
Pomoc przekształci się w wsparcie dla ukraińskich lekarzy weterynarii oraz żywność i lekarstwa dla schronisk dla zwierząt na Ukrainie, którym fundacja pomaga od początku wojny.

 

Zobacz także:  Cassago Chiama Chernobyl, konkretna pomoc dla Ukrainy