stand for ukraine
Malve di Ucraina

Malve di Ucraina, Werona na boisku dla Ukrainy

Stowarzyszenie Malve di Ucraina Werony urodziła się w 2009 roku i od 24 lutego 2022 roku zintensyfikowała pomoc dla ludności ukraińskiej, aby choć częściowo złagodzić bóle wojny.

Malve di Ucraina już od lat angażuje się we wspieranie społeczności ukraińskiej w Veneto, stając się m.in prawdziwy punkt odniesienia oraz o pomoc dla wszystkich obywateli Ukrainy i uchodźców, którzy w ostatnich miesiącach schronili się we Włoszech przed wojną.

Stowarzyszenie przynosi konkretna pomoc zarówno poprzez zbiórkę internetową, jak i zbiórkę żywności i artykułów pierwszej potrzeby, które mają zostać dostarczone na terytorium Ukrainy.

Pomimo wojny, Malve di Ucraina zapewnia kontynuację działań na rzecz promocji i integracji kultury ukraińskiej we Włoszech, organizując różnego rodzaju wydarzenia, w których biorą udział nie tylko obywatele Ukrainy, ale także zainteresowani Włosi.

Jak pomóc stowarzyszeniu Malve di Ucraina

Jeśli chcesz pomóc Malve di Ucraina to jest bardzo proste. Na stronie stowarzyszenia znajdziesz możliwość jego wykonania darowizna internetowa za pomocą PayPal lub przelewem bankowym. Zawsze na swoich strona znajdziesz wszystkie adresy i sposoby dotarcia podstawowe potrzeby które zostaną wysłane do najbardziej potrzebujących bezpośrednio na terytorium Ukrainy.

Liczby zebrane dzięki hojności wszystkich są dziś bardzo ważne i umożliwiły dostarczenie konkretnej pomocy zarówno w postaci samochodów, jak i pojazdów ratunkowych, sprzętu medycznego i leków. Wielka pomoc dla narodu ukraińskiego bezpośrednio z naszego Veneto.

Zobacz także:  Fundacja Charytatywna Prytula, jedna z najważniejszych zbiórek dla Ukrainy