stand for ukraine
NadziejaUkraina

Mam nadzieję, że Ukraina, wielka pomoc dla Ukrainy z Padwy

NadziejaUkraina to fundacja działająca w Veneto (a dokładniej w Padwie), która natychmiast po zakrojonej na szeroką skalę inwazji na Rosję zaangażowała się w podjęcie działań zapewniających wsparcie sytuacji kryzysowej na Ukrainie.

NadziejaUkraina prowadzi działalność w wielu sektorach, zbiera fundusze w Internecie, zbiera żywność w swoich biurach i organizuje liczne działania mające na celu pomoc ukraińskim uchodźcom na swoim terytorium.

Szczególnie interesujące jest tworzenie w ramach społeczności grup wsparcia psychologicznego dla Ukraińców (patrz tutaj: https://www.hopeukraine.it/cosa-facciamo/ ). W tak krytycznym momencie pomoc psychologiczna jest niezbędna, aby reaktywować osobowość po tak traumatycznym wydarzeniu.

Fundacja aktywnie działa także na rzecz integracji obywateli Ukrainy, którzy są uchodźcami w naszym kraju w celu przeniesienia się do pracy po przybyciu do Włoch. Praca, na którą zawsze kładziemy nacisk, stanowi podstawową podstawę integracji i wsparcia każdego obywatela.

Wszystkie ich działania na rzecz Ukrainy i jej obywateli można znaleźć na ich stronie internetowej: https://www.hopeukraine.it/

Jak pomóc Nadziei Ukrainie

Możesz pomóc fundacji Hope Ukraine, przekazując datki online kartą kredytową lub PayPal za pośrednictwem ich strony internetowej (https://www.hopeukraine.it/), przelewem bankowym lub dostarczając środki do życia i podstawowe artykuły pierwszej potrzeby do swoich biur windykacyjnych. Listę towarów do przekazania oraz informacje o tym, gdzie znaleźć punkty zbiórki znajdziesz tutaj: https://www.hopeukraine.it/raccolta-beni-prima-necessita/

Zobacz także:  Bikes4Ukraine zbiera fundusze na wysyłkę rowerów na Ukrainę