stand for ukraine
nauka dla Ukrainy

Nauka dla Ukrainy, środowisko naukowe wspierające Ukrainę

Tym, co czyni ten szczególny moment historyczny wyjątkowym, jest nie tylko ból i trudności, jakich odważny naród ukraiński doświadcza od początku niegodziwej wojny, której pragnie międzynarodowy zbrodniarz. putin, ale to także jedność, którą cały świat (z kilkoma śmiesznymi wyjątkami) okazuje Ukrainie.

Nauka dla Ukrainy to społeczność złożona z naukowców, badaczy, studentów i wolontariuszy akademickich ze świata międzynarodowej nauki, wspierająca sam świat ukraiński. 
Ten ważny projekt postawił sobie za misję wspierać ukraiński dział naukowy czasie wojny, aby przyczynić się do jej ciągłości i wzmocnienia jej obecności na międzynarodowej scenie naukowej.
Jednym z najważniejszych punktów jest współpraca instytucji sektora w celu zapewnienia możliwości pracy i nauki obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku wojny musieli przerwać pracę (lub drastycznie ją ograniczyć) lub studia. Dzięki tej inicjatywie można skontaktować się ze studentami lub badaczami naukowymi w celu nawiązania współpracy międzynarodowej, aby umożliwić im uczestnictwo, aktywność i dzielenie się wiedzą pomimo trudnego okresu, przez który przechodzą.

Nauka dla Ukrainy zobowiązała się również do ścisłego monitorowania relacji z instytucjami, aby zapewnić środki na wsparcie ukraińskiego świata naukowego, studentów i specjalistów w branży. Czujna kontrola może w rzeczywistości mieć znaczenie w podziale ważnych środków na badania i studia.

Nauka dla Ukrainy - Prośby
Niektóre prośby o pomoc ze strony ukraińskich instytutów naukowych

Nauka dla Ukrainy ma jednak przede wszystkim charakter praktyczny. Rzeczywiście, na ich stronie internetowej można znaleźć prośby od ukraińskich instytutów znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku wojny, które potrzebują określonych materiałów do wykonywania swojej pracy. Dzięki tym raportom wiele już zrobiono, ale jeszcze więcej pozostaje do zrobienia, aby zachować i rozwijać badania naukowe na Ukrainie.

Zobacz także:  IKEA nadal wspiera Ukrainę

Społeczność Nauki dla Ukrainy jest naprawdę duża i liczy ponad 130 osób z całego świata zaangażowanych w realizację tej misji. Piękna historia o tym, jak od 24 lutego 2022 roku każda społeczność poczuła się zobowiązana do zjednoczenia się wokół Ukrainy i wniesienia własnego wkładu.

Nauka dla Ukrainy obecna jest także w mediach społecznościowych

Więcej informacji i aktualizacji na temat aktualnego stanu rzeczy można także znaleźć w ich sieciach społecznościowych.

Jak pomóc nauce dla Ukrainy

Jeśli jesteś profesjonalistą w sektorze naukowym, możesz zarejestrować się na stronie internetowej Nauka dla Ukrainy, skontaktują się z Tobą osoby odpowiedzialne za tę piękną inicjatywę i będziesz mógł pomóc ukraińskiemu światu naukowemu.