stand for ukraine
wojskowe buty faraday'a rosja włochy garbarnia cervinia

Wyprodukowano we Włoszech (legalnie) dla butów armii rosyjskiej

Smutna, ale emblematyczna opowieść o tym, jak po prawie dwóch latach wojny na Ukrainie, przy tysiącach potwierdzonych zbrodni wojennych, wydano nakaz aresztowania Prezydenta Federacji Rosyjskiej putin przez Międzynarodowy Trybunał Karny i zrównane z ziemią całe miasta, europejskie firmy (w tym przypadku włoskie i niemieckie) w dalszym ciągu legalnie zaopatrują rosyjską machinę wojenną.

Conceria Cervinia SPA, wyprodukowana we Włoszech dla butów armii rosyjskiej

Buty Agresora Pułapek
Część dowodów odzyskanych przez dziennikarzy Trap Aggressor pozwoliła na prześledzenie producentów rosyjskich butów wojskowych

Opublikowano „Kijów Niezależny”. artykuł w oparciu o Adochodzenie przeprowadzone przez Trap Aggressor w którym podkreślono zamówienia otrzymane w 2023 roku (więc długo po rozpoczęciu wojny trudno o tym szczególe zapomnieć...) od różnych rosyjskich firm bezpośrednio powiązanych z armią Kremla na dostawę obuwia wojskowego.
Konkretnie jest to włoski Garbarnia Cervinia SPA i Niemcy Belintertrans Germany GmbhNeuhaus GmbH.
Dziennikarze Trap Aggressor faktycznie analizowali bezpośrednio na polu bitwy materiały obuwia porzuconego przez poległych lub wziętych do niewoli żołnierzy rosyjskich, aby prześledzić pochodzenie każdego elementu. Po zidentyfikowaniu rosyjskich firm produkujących te buty przeanalizowano ich bazę handlową i zakupy, aby dowiedzieć się, które firmy europejskie były zaangażowane.

Przypadek włoskiego Conceria Cervinia SPA i rosyjskiego Faradaya

Strona Faradaya w Rosji
Rosyjska strona internetowa firmy Faradaya pozostawia niewiele wyobraźni co do tego, gdzie jej produkty zostaną wykorzystane…

W przypadku Conceria Cervinia SPA mowa o tym zamówienia na kwotę ponad 1,7 mln dolarów w galanterii skórzanej i różnych artykułach rosyjskiej firmy Faraday.
Podstawową działalnością Faradaya jest produkcja butów wojskowych i w 2023 roku otrzymała kilka zamówień od Ministerstwa Obrony Rosji (na stronie Clear Spending znajdziesz szczegóły tych zamówień). Gdyby nie można było wiedzieć o otrzymanych zamówieniach na bezpośrednie dostawy dla rosyjskich sił zbrojnych zaangażowanych na Ukrainie, Trudno jednak nie kojarzyć Faradaya z zaopatrzeniem dla armii moskiewskiej. Jest mało prawdopodobne, aby rosyjska firma otwarcie produkująca buty wojskowe sprzedawała swoje produkty pozarządowym organizacjom praw człowieka.
A jeśli naprawdę chcemy wierzyć, że było to przeoczenie, wystarczy zajrzeć na stronę Faradaya, gdzie wszystko jest wyjaśnione, a dominuje grafika w kamuflażu wojskowym.

Zobacz także:  Barilla kontynuuje produkcję makaronów w Rosji

Wszystko nieetyczne, ale bardzo legalne

Unia Europejska mało przewidywała, bo podstawą każdej wojny jest dobrze wyposażona armia, także pod względem umundurowania wojskowego

Jedyne, co nam pozostaje jednak do zrobienia, to po prostu możliwość oburzenia się, ponieważ Conceria Cervinia SPA w żaden sposób nie narusza żadnych przepisów, a jej handel z Faradaya w Rosji jest całkowicie legalny. Tak naprawdę europejskie sankcje nie dotyczą (na razie) gumy na podeszwy, skóry i innych materiałów do produkcji odzieży, które hipotetycznie powinny być wykorzystywane wyłącznie do produkcji towarów w sektorze cywilnym. W tym wypadku Unia Europejska zachowała się mało przezornie, gdyż podstawą każdej wojny jest dobrze wyposażona armia, także pod względem umundurowania wojskowego.

Co więcej, Faraday jest firmą faktycznie objętą sankcjami, ale tylko przez Ukrainę, więc każda europejska firma może z nią handlować. Tak naprawdę Unia Europejska nie nałożyła jeszcze sankcji na żadną rosyjską firmę obuwniczą, mimo że wszystko wskazuje na to, że jest ona bardzo blisko najeżdżającej armii rosyjskiej.
System europejskich sankcji z pewnością nie jest doskonały, widzieliśmy to podczas tych miesięcy wojny, kiedy triangulacje z krajami trzecimi pozwoliły jednak na dotarcie do Rosji zakazanych towarów (Rosjanie najwyraźniej włożyli w te rzeczy tyle samo wysiłku, co w to, aby ich społeczeństwo nowoczesne i cywilizowane, ale jeśli są szczęśliwe...). 

Handel z Rosją jest równoznaczny z przedłużaniem wojny na Ukrainie

Po Ukrainie nadejdzie nasza kolej na rosyjskie czołgi na naszych pięknych asfaltowych drogach. To my zniszczymy nasze domy, to my stracimy wszystko

Jednak faktem jest, że należy kontynuować, nawet legalnie, robienie interesów z Kremlem może jedynie przedłużyć czas trwania wojny.
Wszystkie wolne i demokratyczne państwa Zachodu (i nie tylko) nałożyły na Rosję mniej lub bardziej dotkliwe sankcje w celu wycofania się z Ukrainy i zniechęcenia jej do realizacji swoich urojeniowych zamiarów obalenia porządku światowego poprzez przemoc. Jeśli my, ludzie Zachodu, czy to prywatni obywatele, czy przedsiębiorstwa komercyjne, nie będziemy bronić naszych praw i nie przedłożymy etyki nad zysk, to po Ukrainie nadejdzie nasza kolej, aby rosyjskie czołgi stały na naszych pięknych asfaltowych ulicach. To my zniszczymy nasze domy, to my stracimy wszystko.
Musimy zdać sobie sprawę, że rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła cały nasz świat, nawet z biznesowego punktu widzenia.Niezrozumienie tego dzisiaj nie jest zwykłą oznaką obojętności, ale prawdziwym sposobem zajęcia stanowiska.

Zobacz także:  Grupa Benetton nie opuszcza Rosji